Vissza a kezdőlapra

A Velencei-tavi KIOP beruházás bemutatása

» Áttekintés

» A beruházás összefoglalása

» Csatornázás

» Szennyvíztisztítás

» Csatornaépítés

» Csatornahálózat csöveinek fektetése

» Gravitációs szennyvízelvezetés

» Átemelő

» A szennyvíz- tisztítás technológiája

» Mechanikai tisztítás

» Biológiai tisztítás

» Fertőtlenítés

» Szennyvíz- átemelés

» Iszapkezelés

» Vízminőség vizsgálatok

A szennyvíztisztítás technológiája az Agárdi Szennyvíztisztító telepen

Szennyvíznek a különböző célokra használt és szennyezőanyagokat nagyobb mennyiségben tartalmazó vizeket nevezzük. A szennyvíz tisztítására a befogadó vizek és a környezet védelme érdekében van szükség. A szennyvíztisztítás célja a használat során keletkezett vizekből a szennyezőanyagok lehető legnagyobb mértékű eltávolítása.

Az Agárdi Szennyvíztisztító tisztított szennyvizét a Dinnyés-Kajtori csatornába, illetve vízpótlási igény esetén a Dinnyési Fertőre vezetik. A tisztítás során keletkező anyagok (szennyvíziszap) kezelését és elhelyezését, lehetőleg hasznosítását (például komposztálás, vagy közvetlen mezőgazdasági hasznosítás) is biztosítani kell a környezet megóvása érdekében.

Az Agárdi Szennyvíztisztító telep szakaszosan lett kiépítve. Az első tisztítóegységet a 1960-as években létesítették, és az igények növekedésével folyamatosan bővítették, újabb tisztító kapacitást teremtve. Ennek megfelelően különböző teljesítményű, típusú és rendszerű műtárgyak épültek, amelyek a jelen beruházás során átépítésre kerültek.

A kapacitásbővítés érdekében új tisztítóegységeket is kellett építeni 2x4000 m3/d kapacitással. Az így létrejött rendszer képes a rendkívül széles tartományban változó igényeknek megfelelő kapacitást működtetni és a szennyvizek megfelelő tisztítását biztosítani. Ennek megfelelően a telepen az alábbi műtárgy egységek találhatóak:

  • „A” és „B” jelű tisztítóegység (új műtárgyak).
  • „C” jelű tisztítóegység a DORR medence és iszapátemelő műtárggyal (átépített, korszerűsített)
  • „D”, „E”, „G” és „H” jelű egyesített műtárgyak (átépített, korszerűsített).

Az Agárdi Szennyvíztisztító telepen

  • mechanikai tisztítás,
  • eleveniszapos biológiai tisztítás,
  • fázisszétválasztás ülepítéssel,
  • fölösiszap kezelése

valósul meg.


A mechanikai tisztítás lépései a beérkező szennyvíz darabos szennyeződéseinek (szemét) kiszűrése, valamint a szervetlen lebegőanyag (homok) kiülepítése. Az itt leválasztott hulladékok külön kezelendők, hulladéklerakón helyezhetők el (nem veszélyes hulladékok), míg a biológiai tisztítás során keletkező fölösiszap szerves trágyaként hasznosítható.

A biológiai tisztítás-technológia a szerves szennyezőanyagok eltávolításán túl a nitrogén és részlegesen a biológiai foszfor-eltávolítást is biztosítja. A foszfor-eltávolítás vegyszeres kezeléssel egészül ki.

Az alkalmazott anaerob terek alkalmasak a szennyvízben lévő zsírok, kolloidok, savtartalmú anyagok lebontására, illetve ezek előkezelésére. Az anaerob tér elősegíti a foszfor visszaoldódását, így az oxikus térben fokozott hatékonyságú lesz a foszfor beépülése az iszapba.

Az anoxikus terekben a nitrogén eltávolítása történik. A denitrifikálás során a szennyvíz szervesanyag-tartalma már jelentősen csökken. A denitrifikáló térbe visszavezetett szennyvíz nitrát-oxigénje (NO3) hasznosul a biológiai lebontás során, így a levegőztető térbe bevitt oxigén mennyisége csökkenthető.

Az anaerob és anoxikus terekben a szennyvíz „bűzös” komponensei lebomlanak. A levegőztetett terek biztosítják az eleveniszap élővilágának segítségével a szervesanyag lebontását és a befolyó szennyvíz ammónia tartalmának nitráttá oxidálását. A folyamat minél pontosabb irányítása érdekében minden levegőztető medencébe oldottoxigén-mérők kerültek telepítésre, a légfúvók a szondák jelei alapján vezéreltek.

Az utóülepítő medencék feladata a biológiailag megtisztított szennyvízből az eleveniszap leválasztása. A leülepedett iszapot visszavezetik a rendszer elejére (anaerob medencékbe), a megtisztított szennyvíz bukóéleken át a végátemelő műtárgyakba folyik.

A biológiai tisztítást célszerű a műtárgyra és a technológiára nézve optimális iszapmennyiséggel végezni. Az eleveniszap szaporodását a beérkező szennyvíz mennyisége, szervesanyag tartalma, hőmérséklete stb. határozza meg. A fölösiszap a rendszerből el kell távolítani.

Az elvett iszap kb. 1 % szárazanyag tartalmú, gazdaságos elszállításához, további felhasználásához célszerű minél kisebb térfogatra vízteleníteni. A kommunális szennyvízből keletkező iszap kiváló szerves trágya, nem tartalmaz káros vagy mérgező anyagokat, a mezőgazdaságban rekultivációs célokra felhasználható.