Vissza a kezdőlapra

A Velencei-tavi KIOP beruházás bemutatása

» Áttekintés

» A beruházás összefoglalása

» Csatornázás

» Szennyvíztisztítás

» Csatornaépítés

» Csatornahálózat csöveinek fektetése

» Gravitációs szennyvízelvezetés

» Átemelő

» A szennyvíz- tisztítás technológiája

» Mechanikai tisztítás

» Biológiai tisztítás

» Fertőtlenítés

» Szennyvíz- átemelés

» Iszapkezelés

» Vízminőség vizsgálatok

Mechanikai tisztítás

A mechanikai tisztítás célja a nagyobb méretű, illetve a gépészeti berendezésekre ártalmas szilárd szennyezőanyagok eltávolítása.

  • Rács: a mechanikai tisztító műtárgyra (rács-homokfogó) a szennyvíz nyomóvezetékeken érkezik a települési végátemelőktől és a telepi csurgalékvíz-átemelőtől. A fogadótérből 3 vályúra folyhat a szennyvíz, a középsőben üzemel a gépirács, a szélsőkben a kéz tisztítású rácsok.
    A rácsok feladata a szűrhető szennyezés (darabos szemét) leválasztása. Normál üzemállapotban a gépirács működik, a kézirácsokat csak a gépirács meghibásodása esetén kell üzembe helyezni.
  • A gépirácshoz csatlakozik a rácsszemét-prés. A prés kettős funkciójú, egyrészt lemossa a fekáliaszennyezést a rácsszemétről, másrészt tömöríti, víztartalmát csökkenti. A rácsszemetet konténerben gyűjtik össze és szállítják el.
  • Homokfogó: iker kialakítású, hosszanti átfolyású, légbefúvásos műtárgy. Feladata a szennyvíz könnyen ülepedő szennyezőanyag tartalmának (főként homok) leválasztása oly módon, hogy a szervesanyag lebegésben maradjon és továbbhaladjon a szennyvízzel.
    A kiülepedett homokot (zagyot) a kotrón mozgatott szivattyúk emelik a homokvályúba. Víztelenítést követően a homokot konténerbe gyűjtik, a homokvíz a szennyvíztisztító telep belső csatorna hálózatába folyik.
  • Osztómű: a mechanikai tisztító műtárgy része az osztómű is, feladata a mechanikailag tisztított szennyvíz elosztása a biológiai tisztítóegységek között. Az osztás felülbukós zsilipeken történik, a zsilipek az egyes egységek kizárására is alkalmasak.
    Az osztóműbe érkeznek az „A”, „B” és „C” műtárgyak iszapaknáiból induló iszapátfejtő vezetékek. Az egyes műtárgyak kizárása, vagy új műtárgy beüzemelése esetén, megfelelő tolózár állítással az osztóműbe kormányozható az iszap-recirkulációs szivattyú által szállított eleveniszap.