Vissza a kezdőlapra

A Velencei-tavi KIOP beruházás bemutatása

» Áttekintés

» A beruházás összefoglalása

» Csatornázás

» Szennyvíztisztítás

» Csatornaépítés

» Csatornahálózat csöveinek fektetése

» Gravitációs szennyvízelvezetés

» Átemelő

» A szennyvíz- tisztítás technológiája

» Mechanikai tisztítás

» Biológiai tisztítás

» Fertőtlenítés

» Szennyvíz- átemelés

» Iszapkezelés

» Vízminőség vizsgálatok

Gravitációs szennyvízelvezetés

A Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető, - tisztító Rendszer bővítése, fejlesztése során a vízelvezetés néhány ingatlan kivételével mindenütt gravitációs csatornahálózattal valósult meg. Ahol a terepviszonyok szükségessé tették, ott a használati szennyvizet helyi „házi átemelő” segítségével juttatják a magasabb terepszinten található csővezetékbe, ahonnan gravitációs úton vezetik tovább.

A nagy távolságok és a terepviszonyok miatt vált szükségessé, hogy a hosszú gravitációs csatornákban szállított szennyvizet helyenként, a túlzott fektetési mélység elkerülésére, átemelő szivattyúkkal magasabb szintre emeljék. Ezzel biztosították a gazdaságos építést és üzemeltetést.

Gravitációs csatornahálózat

A gravitációs módon működő szennyvízcsatornában a szennyvíz szabadon folyik, a magasabb helyről az alacsonyabb felé, a csőben lévő szennyvíz nem tölti ki a teljes keresztmetszetet. Az építésénél arra kell törekedni, hogy a vezetékeket mindenütt megfelelő lejtéssel fektessék le, hogy a belekerülő anyag eljusson a tisztító telepig (5-20‰ esés).

Amennyiben a csövek lejtése nem elegendő (kisebb 5 ‰-nél), a szennyvízben lévő uszadék megakadhat. A csatornahálózat esésviszonyait lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy az a talaj felszínével párhuzamosan haladjon, de ha ez nem teljesíthető, úgy lejtése a fent említett tartományban legyen.

Bizonyos domborzati viszonyoknál, hogy a csatornahálózat csövei ne kerüljenek túl mélyre átemelő szivattyút kell telepíteni. A települések mélypontjairól települési átemelő aknák és szivattyúk segítségével, nyomóvezetékeken keresztül jut a szennyvíz a további gravitációs szakaszba. Erre a megoldásra volt szükség Gárdony területén.
Meredek felszín esetén a vezetékek nem tudnak a felszínnel párhuzamosan haladni annak nagy esése miatt. A túlzott áramlási sebességek kialakulásának megelőzésére aknákat építenek. Ezekben egy helyre koncentráltan lehet a nagyobb magasság­különbséget legyőzni.