Vissza a kezdőlapra
A Velencei-tavi KIOP beruházás bemutatása

» Áttekintés

» A beruházás összefoglalása

» Csatornázás

» Szennyvíztisztítás

» Csatornaépítés

» Csatornahálózat csöveinek fektetése

» Gravitációs szennyvízelvezetés

» Átemelő

» A szennyvíztisztítás technológiája

» Mechanikai tisztítás

» Biológiai tisztítás

» Fertőtlenítés

» Szennyvízátemelés

» Iszapkezelés

» Vízminőség vizsgálatok
Áttekintés

A beruházás célja: a „fenntartható fejlődés" elvének megfelelően el kell érni, hogy a Velencei-tó térsége a két legfontosabb feladatának maradéktalanul megfeleljen. Ezek a következők:

1. biológiai sokféleséget reprezentáló természeti- táji környezet
2. turizmust befogadó és magas szinten kiszolgáló kiemelt régió

Alapvető cél volt az állandó lakosság jobb életkörülményeinek és az igényes turizmus feltételeinek megteremtése a környezetvédelmi szempontból is alapvető szennyvíz­elvezetés és - tisztítás teljes körű kiépítésével. Az eddig végrehajtott fejlesztések alapján a hiányzó infrastruktúra gazdaságosan kiépíthető volt.

A beruházás keretében az Agárdi Regionális Szennyvíztisztító Telep kapacitását bővíteni kellett a folyamatos üzem fenntartása mellett. Tisztítástechnológiai fejlesztést, valamint az iszapvonalon iszap-víztelenítést kellett megvalósítani, meg kellett oldani Gárdony, Velence, Kápolnásnyék települések szennyvízcsatornával ellátatlan részeinek szennyvíz-elvezetését, ki kellett építeni és a rendszerbe kellett kapcsolni Agárd-Dinnyés településrész, Sukoró, Nadap és Pázmánd települések szennyvízelvezető rendszerét. A rendszer mindezen felül fogadja továbbá a gazdaságosan nem csatornázható területek és Pákozd szippantott szennyvizét is.

A tó vízminőségének védelme, az emberi környezet javítása, és a térség fejlesztése érdekében valósult meg a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető-, tisztító Rendszer bővítése és fejlesztése. Ennek eredményeként elkészült a teljes körű szennyvízcsatornázás, szennyvízelvezetés és a korszerű, az Uniós követelményeknek megfelelő szennyvíztisztítás. A megvalósításhoz szükséges forrásokat közös pályázattal nyerték el. A pályázók a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) szennyvíz­elvezetés és tisztítás komponensére nyújtották be pályázatukat.

Európai Uniós támogatás: 70 %
Központi költségvetés: 25 %
Konzorciumi önrész: 5 %