Vissza a kezdőlapra

A Velencei-tavi KIOP beruházás bemutatása

» Áttekintés

» A beruházás összefoglalása

» Csatornázás

» Szennyvíztisztítás

» Csatornaépítés

» Csatornahálózat csöveinek fektetése

» Gravitációs szennyvízelvezetés

» Átemelő

» A szennyvíz- tisztítás technológiája

» Mechanikai tisztítás

» Biológiai tisztítás

» Fertőtlenítés

» Szennyvíz- átemelés

» Iszapkezelés

» Vízminőség vizsgálatok

Vízminőség vizsgálatok (biológiai, kémiai labor)

A tisztított víz minőségének vizsgálatához rendszeres laboratóriumi ellenőrzésekre van szükség. A vizsgálandó szennyezőanyagok fajtáit és a tisztított vízben megengedhető koncentrációkat a hatályos jogszabályok alapján a környezetvédelmi hatóságok adják meg. A vizsgálatok eredményei alapján lehet a tisztítórendszer működésének hatásfokát vizsgálni, illetve a telep üzemelésén a szükséges változtatásokat elvégezni.

A szervesanyagok mennyiségének mérésére kétféle módszert használnak, a KOI (kémiai oxigénigény) és BOI5 (biokémiai oxigénigény) meghatározást:

  • KOI: a mérés során erős oxidálószerekkel, kémiai úton roncsolják a szennyvízben lévő szervesanyagokat. Minél több oxidálószer fogy (minél nagyobb a KOI koncentrációja), annál több szervesanyagot tartalmaz a szennyvíz.
  • BOI5: ez a mérés a biológiailag bontható szervesanyagok mennyiségéről ad tájékoztatást. Az öt napig tartó mérés során a szennyvíz szervesanyagait lebontó mikroorganizmusok által elfogyasztott oxigén mennyiségét mérik. Tekintettel arra, hogy a nitrifikáció is oxigént fogyaszt, a mérés során - amennyiben a nitrifikálók szaporodását nem gátolják valamilyen segédanyaggal - az ammónium átalakulás oxigénfogyasztása is megjelenik.

A kémiai laborokban a tisztított szennyvíz vegyi összetételét vizsgálják. Szükség van a szennyvízben lévő nitrogénformák mennyiségének ismeretére is. Ezért az ammónium, a nitrit és nitrát mérését is elvégzik. Gyakori még a szerves vegyületekhez kötőtő nitrogén (másképpen szerves nitrogén) mennyiségének mérése is. Az összes nitrogén koncentrációja alatt a szerves nitrogén, az ammónium nitrogén, a nitrit-nitrogén és a nitrát nitrogén mennyiségek összegét értjük.

A foszforvegyületek (ortofoszfát-foszfor, összes foszfor) koncentrációja mellett a lebegőanyagok mennyisége is határértékkel megadott szennyvízminőségi paraméter. Lebegőanyagnak a víz szűrése során a 0,45 µm pórusméretű membrán filteren fennmaradó anyagokat nevezzük.

A biológiai laborban megvizsgálják a tisztított szennyvízben található mikroorganizmusok fajtáit és mennyiségét. A mikroszkópos számlálás és fajrendszerezés alapján a tisztítás hatásfoka megállapítható és következtetni lehet a tisztítási folyamat esetleges nem megfelelően működő részeire.