Vissza a kezdőlapra

A Velencei-tavi KIOP beruházás bemutatása

» Áttekintés

» A beruházás összefoglalása

» Csatornázás

» Szennyvíztisztítás

» Csatornaépítés

» Csatornahálózat csöveinek fektetése

» Gravitációs szennyvízelvezetés

» Átemelő

» A szennyvíz- tisztítás technológiája

» Mechanikai tisztítás

» Biológiai tisztítás

» Fertőtlenítés

» Szennyvíz- átemelés

» Iszapkezelés

» Vízminőség vizsgálatok

Csatornahálózat csöveinek fektetése

Nyílt árkos csőfektetés

 • Munkaárok kitűzés: a csatorna helyének és méreteinek kijelölése a terepen.
 • Munkaárok mélyítés: a csatorna helyének kitűzése után szükség szerint burkolatbontás és földkiemelés következik.
 • Dúcolat: a földkiemelés után az árok oldalfalát akadályozza meg a beomlástól egy ideiglenes megtámasztás, anyaga fa vagy acél, lehet helyszínen készült vagy előre gyártott.

Csatornahálózat fektetése

 • ágyazat: a cső anyagának megfelelően kiválasztott ágyazati anyag a cső statikai megtámasztása érdekében.
 • Csőfektetés: a csatornahálózat vezetékeinek munkaárokba helyezése, a tervekben előírt mélységben és eséssel.
 • Csőkötés: a vezetékek egymáshoz kapcsolása megfelelően rugalmas (az esetleges elmozdulások esetén a csőtörés megelőzésére) és vízzáró (a szennyvíz elszivárgásának és a talajvíz beszivárgásának meggátlása érdekében) szerkezettel.
 • Csatornaakna: a csatornahálózatban a gyűjtővezetékek csatlakozásánál és az iránytörések helyén elhelyezett függőleges műtárgy, amely a felszínen fedlappal van lezárva. Az aknák lehetővé teszik a hálózat ellenőrzését, javíthatóságát és tisztítását. Egyenes szakaszokon, a tisztíthatóság érdekében, 75 méterenként helyezik el. A házi bekötéseknél tisztító-ellenőrző idomot építenek, a szennyvízvezetéket közvetlenül kötik a csatornára. A tisztító-ellenőrző idomot a kerítésen belül, attól 1 m-re helyezik el.

Helyreállítás

 • Földvisszatöltés: a lefektetett csővezeték fölött a munkaárkot a korábban kiemelt (szükség esetén kicserélt) földdel feltöltik.
 • Tömörítés: a munkaárok feltöltése közben a visszatöltött földet 0,15 méteres rétegenként tömöríteni kell, a későbbi süllyedések megelőzése érdekében.
 • Burkolat helyreállítás: a munkavégzés kezdetén megbontott útpálya visszaépítése az eredeti minőségben. Ezzel egyidejűleg az úttestben elhelyezett műtárgyak felső síkjának beállítása az útpálya szintjének megfelelő magasságra is meg kell történjék.

Hidraulikus csőátsajtolás

A megoldás lényege, hogy a csatorna fölötti talaj nem kerül kiemelésre, hanem a szennyvízvezeték a két akna között a felszín alatt átsajtolt védőcsőbe kerül. Ezt a megoldást indokolta az útpálya folyamatos használhatóságának kötelezettsége.

 • Indító akna: a csővezeték átsajtolására szolgáló berendezések elhelyezésére készül, itt helyezik el a sajtolóeszközt, illetve itt gyűjtik össze és innen szállítják el a kitermelt földet.
 • Átsajtoló berendezés: Hidraulikus prés, amely az átsajtolandó acél csődarabokat egymás után, szakaszosan juttatja előre a fogadó akna felé. Az előrehajtott csőben lévő talajmennyiséget spirál fúrógép segítségével juttatják az indító aknába, ahonnan elszállítják.
 • Fogadó akna: Az átsajtolási szakasz végállomása, a feltárás nélkül átjuttatott acél védőcső eddig tart, innen a nyílt árkos módszerrel folytatódhat a csatornahálózat építése.

Vákuumos talajvízszint süllyesztés

Magas talajvízszint esetén, amikor a munkaárokban víz jelentkezik, nem lehet a csőfektetést végrehajtani. Ebben az esetben a talajvizet a munkaárok fenékszintje alá kell süllyeszteni, ezáltal a munka száraz munkatérben valósulhat meg. A talajvízszint-süllyesztés során a szivattyúzott kutak segítségével olyan mértékű leszívási felületet állítanak elő, amely kellő biztonsággal a munkaárok fenékszintje alatt tud maradni.

Dinnyés és Pázmánd egyes részein vákuumkutas talajvízszint süllyesztést alkalmaztak. A technológia arra épül, hogy a külső légnyomástól elzárt kútban vákuum létesítésével a talajban lévő vizet a külső légnyomás a talaj hézagain keresztül a kutak felé nyomja.

 • Vákuumkút: a talajba öblítéssel lehajtott cső.
 • Gyűjtőcső: az egyes termelő csövekkel kiemelt talajvizet összegyűjti és a munkatértől távol lévő befogadóba vezeti.
 • Vákuum gép: a talajvíz kiszívásához szükséges szívóhatást biztosító berendezés. Ennek üzembiztonsága rendkívül fontos a talajvízszint süllyesztett állapotának fenntartása érdekében.