2024. július 14. Őrs napja van, holnap Henrik névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
  - Óvoda
  - Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  - Könyvtár
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése
 
Adatok
Dolgozók
Óvodai program
 
 
Az óvoda dolgozói
 
 
 
 
 

Az óvoda adatai
 

Az óvoda neve:

Nadapi Kerekerdő Óvoda

Cím: 8097 Nadap, Templom köz 2.

Tel.: (22) 470-025

E-mail: nadapikerekovi@gmail.com

 
Az óvoda dolgozói
 
Intézményvezető neve:Lampert-Szűcs Szabina
Iskolai végzettsége:Kecskeméti Óvónőképző Főiskola,
Kodolányi János Egyetem Közoktatási Vezető
 
Óvodapedagógus:Kratancsikné Szilágyi Teréz
Iskolai végzettsége:Kecskeméti Óvónőképző Főiskola
 
Óvodapedagógus:Jagicza Alexandra
Iskolai végzettsége:Gál Ferenc Főiskola Óvodapedagógus Szak
 
Óvodapedagógus:Hodos Csilla
Iskolai végzettsége:Debreceni Egyetem óvodapedagógus szak
 
 
Pedagógiai asszisztens:Galambos-Molnár Réka
  
 
 
Pedagógiai asszisztens:Telepóné Svajda Erzsébet
Iskolai végzettsége:Krúdy Gyula Oktatási Intézmény
 
Dajka neve:Szilaj Dalma
Iskolai végzettsége:Dajkaképző
 
Dajka neve:Szilaj Szilvia
Iskolai végzettsége:Dajkaképző
 
Dajka neve:Horváth Gyöngyi
Iskolai végzettsége:Dajkaképző
 
Fel
 

Óvodánk 1993. szeptember 14-e óta működik, előtte nem üzemelt óvoda a telepúlésen. A gyerekek Velencére jártak óvodába. Egy meglévő épület felújításával, átalakításával alakították ki az óvodát, 1 csoporttal (vegyes csoport).

Településünkre sok fiatal költözik, így a gyermek is több. Indokolttá vált a férőhelyek növelése az óvodában is.

2008-ban felújítás és bővítés történt, minek eredményeként a gyermek férőhely 29-re emelkedett.

 
Fel
 
 
Működésünk feltételei:
Intézményünk valamennyi dolgozója rendelkezik a törvény által előírt, munkakörének megfelelő iskolai végzettséggel. Az óvodapedagógusok elkötelezettek munkájuk iránt, munkájukra igényesek, megújulni képesek, törekszenek az önképzésre. Az eredményes munkához az összes dolgozó összehangolt munkája szükséges, ezért támaszkodunk a nem pedagógus alkalmazottakra, akik segítik a gyermekek gondozását, nevelését.
Tárgyi ellátottságunk az intézmény alaptevékenységét biztosítja. Az épület állaga jó. Az udvar korszerű, ütéscsillapító felületekkel, különböző talajtakarással európai uniós előírások szerint. A biztonságos játék feltételei adottak. Megfelelő mennyiségű fa, árnyék, zöld virágos felület van. Az egészséges környezet biztosított.
A csoportszoba és a gyermekek által használt helyiségek megfelelő nagyságúak, balesetmentesek, a gyermekek életkorának megfelelőek. A gyermekek tevékenykedtetéséhez, a tanulási folyamat végzéséhez folyamatos az eszközök beszerzése.
 
Óvodánk helyi Pedagógiai Programmal működik.
 
Nevelésünk meghatározó eleme a gyermekközpontúság:
  • a gyermekek életkorához mért elvárások támasztása,
  • az egyéni fejlődési ütem figyelembevétele,
  • a társaitól egyes területen lemaradó, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felzárkóztatása differenciáltfejlesztéssel (átránycsökkentés),
  • közös, meghitt ünnepek által élmények biztosítása,
  • a vegyes életkorú csoport előnyeinek kihasználása a közösségi nevelésben,
  • folyamatosan biztosítjuk a szabad játékhoz való jogot,
  • családias, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megtartása.
Óvodai nevelésünk célja
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapelvein felül:
  • a családi nevelés kiegészítése, a gyermekek fejlődése érdekében együttműködés a családokkal,
  • minden gyermeknek egyforma esélyeket teremteni az élethez (figyelembe venni a lemaradást és a kiemelkedő képességeket is), a családok életminőségének javítása együttműködve a Gyermekjólléti Szolgálattal,
  • az erkölcsi nevelés kihangsúlyozása, mely az alapvető emberi értékek megtartására nevel, ezáltal elérjük, hogy kulturált, közösséget kedvelő, egymást tisztelő, hazafias gondolkodású, érzületű gyermekek hagyják el az óvodát.
Óvodakép
Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).
Feladatunk: A gyermekeknek biztosítani a legoptimálisabb életteret, melyben a várható fejlődés elérhető. A természeti adottságok kihasználásával különböző domborzati viszonyok megtapasztalását, kőzetek, növények, állatok megismerését tesszük lehetővé. A jó levegő, árnyas udvar által biztosítjuk a mindennapos mozgást. Séták, tanulmány utak alkalmával ismereteik bővítését, a környezettudatos gondolkodást és életmódra nevelést tűztük ki magunk elé. A tárgyi-környezeti feltételek mellett fontos, hogy mi óvodapedagógusok nyitottak legyünk, a kellő módszerekkel képesek legyünk a gyermekeket az életkoruknak megfelelő tudás birtokába juttatni. Biztosítsuk a lehetőséget a felfedezésekre, tapasztalatgyűjtésre. Fontosnak tartjuk az önképzésünket, ezért szakmai fórumokon munkaközösségek programjaiban veszünk részt. Lehetőség szerint szakmai kiadványokat rendelünk az óvodába. Hiszünk a megújulásban, fejlődésben. Kihasználjuk a vegyes életkorú csoport adta pozitívumokat. Erősítjük a gyermekekben, hogy a közösség minden tagja hasznos, így pozitív érzelmeket táplálnak egymás iránt, csiszolódik az egymás elfogadására irányuló hajlam, a közösségi érzés. Törekszünk a vidám hangulatú családias légkör megtartására. Az óvoda nyitott, együtt gondolkodó a szülőkkel. Ez a záloga a jó együttműködésnek. Érzik, ha gyermekük szeret óvodába járni, akkor itt biztonságban van, szeretettel veszik körül, megadják a fejlődéséhez szükséges tárgyi feltételeket és szellemi értékeket. Ez büszkeséggel tölt el minket itt dolgozókat, de egyben kötelez is e tevékenységünk folytatására. Minden gyermeknek joga közösségben felnőni, így óvodánk befogadó a kisebbségi, migráns, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekekkel szemben. Ha erre igény van, igyekszünk megteremteni hozzá a feltételeket.
 
Fel

Az oldalt készítette: