2023. szeptember 22. péntek Móric napja van, holnap Tekla névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Településrendezési eszközök
Településrendezési eszközök módosítása
A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Településrendezési eszközök módosítása 2022
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Lakossági tájékoztató a hulladékszállítás fizetésével kapcsolatban!

A településünkön hulladékszállítást végző Szolgáltató tájékoztatása alapján, az elmúlt időszakban a lakosság egy része késve fizette be az esedékes negyedéves hulladékszállítási díjat. A hulladékszállítás díjának fizetésével kapcsolatban a 2012.évi CLXXXV. számú törvény egyértelműen meghatározza a lakosság és a közszolgáltató feladatát és kötelezettségét.

2012.évi CLXXXV. számú törvény a hulladékról az alábbiak szerint rendelkezik:

„52. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.

(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.”

A fenti törvényből adódóan a Szolgáltatónak nem lehetősége, hanem kötelessége a késve fizetés tényéről, az ingatlanhasználókat igazolható módon (ajánlott-, tértivevényes levél) tájékoztatni, felszólítani.

Továbbá fontos megjegyezni, hogy az ügyfél kötelessége gondoskodni arról, hogy az általa feladott összeg határidőre beérkezzen a Szolgáltató számlájára.

A fizetési kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az összeg a Szolgáltató számlájára megérkezik, a fizetési határidőre. Fontos figyelembe venni, hogy postai befizetések esetén a befizetéstől számított 2-3 munkanap múlva kerül az összeg jóváírásra a számlakibocsátó számlájára.

A felszólítási folyamat a VHG Nonprofit Kft. számára is költségekkel jár (ügykezelés, postaköltség), ezért a felmerült költségeket a késedelembe esett ingatlan tulajdonosának kell viselni, ezt a VHG Nonprofit Kft. másra nem tudja áthárítani.

A 2015-ös évben a hulladékszállítási díj fizetésének határideje:

- III. negyedév: szeptember 30.

- IV. negyedév: december 31.

Amennyiben a fizetési határidőt megelőzően a szükséges postai csekk nem érkezett meg, vagy elveszett, úgy a VHG Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatát szíveskedjenek keresni.


Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: