2022. szeptember 30. péntek Jeromos napja van, holnap Malvin névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Település
Önkormányzat
Testületi ülések anyagai
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2022
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Településrendezési eszközök
Településrendezési eszközök módosítása
A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Településrendezési eszközök módosítása 2022
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon

 
 
 
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Nadap település 2011. január 1-től működteti a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST

A házi segítségnyújtás célja a szolgáltatást igénylők saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése, életvitelük megkönnyítése.

Gondoskodunk időskorú személyekről, pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

A házi gondozó feladata során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

- alapvető gondozási, ápolási feladatok a háziorvosi előírás szerint

- segítségnyújtás a higiénia megtartásában (mosdatás, fürdetés stb.)

- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, mosás stb.)

- az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,

Érdekképviselet: szociális és egyéb hivatali ügyintézés segítése.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Jelenleg a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 650.-/óra.

A személyi térítési díj: intézményi térítési díj*gondozási idővel. A személyi térítési díj: összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha az igénylő jövedelme ezt indokolttá teszi.

Jövedelem0-57 000.-Ft57 001-85 500.-Ft85 501.-Ft
Intézményi térítési díj fizetendő %-a0%50%100%
Fizetendő gondozási óradíj0 Ft330 Ft650 Ft

Információ és jelentkezés:
Tel.: 22/ 470-288,
Palánki Katalin
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Velence Tópart u. 26. (Kastély)

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: