2023. szeptember 22. péntek Móric napja van, holnap Tekla névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Településrendezési eszközök
Településrendezési eszközök módosítása
A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Településrendezési eszközök módosítása 2022
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Önkormányzati tájékoztató

Tisztelt Olvasó!

A csatornázási munka Nadap Község területén befejeződött, a műszaki átadás megtörtént, a bekötések folyamatban vannak. A Vízi-közmű Társulat anyagi helyzete szilárd, a beruházásban finanszírozási gondok nem keletkeztek.

Tájékoztatom Önöket, hogy a műszaki átadás időpontjától számított 90 napon belül, 2007. március 1-ig, a településeken 90 %-os rákötési arányt kell biztosítani. Tekintettel a várható téli viszonyokra, a határidő 2007. március 31. Kérem a lakosságot a bekötésre, hiszen, ha ez a feltétel nem teljesül a Magyar Állam megvonhatja a csatornázáshoz kapott 95 %-os támogatást.

Itt hívom fel az érintettek figyelmét, hogy erős fagy esetén a házi átemelő elfagyhat, ezért célszerű takarással óvni főleg olyan helyen, ahol nem állandó lakó van, így a házi szennyvíz hőtartama nem érvényesül folyamatosan.

Ez a tájékoztatás az üzemeltető DRV zRT. feladata lenne, de nem adtak ki erre vonatkozó körlevelet, így műszaki ismeretek alapján, az illetékesekkel folytatott konzultáció után tájékoztatom Önöket.

Felmerült a régi betonlap szerkezetű járdák felújításának és szintbe emelésének igénye, hiszen ma már rossz állapotuk miatt, gyakorlatilag járhatatlanok. Árajánlatokat szereztem be, háromféle műszaki megoldás lehetséges. A legegyszerűbb a felszedett lapok alá zúzottkő terítés, majd a lapok vissza helyezése a korábbi formában. Ennek várható költsége cca. 3 millió forint. A másik megoldás szerint a felszedés és szintbe emelés után betonfugával kerül újjáépítésre a járda, kétoldali betonmegtámasztással. Ennek várható költsége cca. 7 millió forint. A harmadik műszaki megoldás szerint zúzalékfugázással és szintén kétoldali betonmegtámasztással épülne, ennek költsége 6,5 millió forint. Testületi döntésre vár a megvalósítás, illetve annak módja.

DRV Rt-vel sikerült megállapodni, hogy a Sukoró út - Kenderföldi úttól kifelé húzódó részén megépítik a vízhálózatot. Értékét az érintett lakók már 2005. év őszén befizették, de a DRV Rt-nél történt vezetőség váltás és átszervezés, valamint a vízjogi engedély elhúzódása miatt csak most vált lehetővé a munka elvégzése. Jó lett volna megépíteni a csatornázás, illetve az út helyreállítás előtt, így az aszfaltozás is elvégezhető lett volna azon a szakaszon. A tervezési munka költségét korábbi határozat alapján Önkormányzatunk fizeti. A munka megkezdődött, befejezési határidő: 2006 december 15. Két évtizedes hiányt sikerül ezzel pótolnunk.

Transelko Kft vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint megvalósítható a kábeltévé hálózaton keresztül Nadap Község széles sávú internet elérésének lehetősége. A tárgyalások folynak, miután mikrohullámú csatlakozási pont szükséges.

Lakossági igény alapján Velence Önkormányzata engedélyezte a Kft-nek a Bence-hegyen a kábeltévé hálózat kiépítését.

Miután a rendszer Nadap Község többségi tulajdona a Transelko Kft-vel meg kell egyezni az üzemeltetés további feltételeiben.

Ebben az évben megindult a Nadap-Sukoró Falu TV adás, valamint elérhető a hálózaton a Sport 2, a Story TV, és várhatóan december hónapban a Paprika TV műsora.

A korszerű hulladékgazdálkodás érdekében felmerült olyan igény, hogy szelektív hulladékgyűjtő sziget szükséges Nadapon. 2006. évben a csatornázás által okozott felfordulás miatt nem pályáztunk ilyenre, de 2007. évben célszerű lenne két darab hulladékgyűjtő sziget kialakítása. Testületi döntés szükséges hozzá, Önkormányzatunk pályázatot nyújt be. Terveink szerint a Sukorói út elején, valamint a Szabadság u.-Bem u. sarkán lenne ilyen.

Miután településünk új utcákkal bővült, szükségessé vált a község térképének átdolgozása, hiszen kiadványainkon és tájékoztató táblánkon szereplő térkép már elavult. A Cartographia Kft. minta térképet készített, amin már feltüntettük az új utcákat és lakóterületeket. Elektronikus adathordozón (cd) tudják rendelkezésünkre bocsátani nettó 30.000.-Ft-ért. Ezért az összegért csak ingyenes, önkormányzati tájékoztató kiadványokon és táblákon szerepelhet községünk térképe.

Köztudott, hogy Önkormányzatunk vagyonkezelésbe kapta az ún. Hungaroring területet, idegenforgalmi hasznosítás céljára. Néhány befektető már jelentkezett, különböző programokkal, de szükséges további hirdetése a hasznosításnak. A terület egy részét az EU útmutatása alapján a Magyar Állam a Natura 2000 nevű védett területek közé sorolta, ami nagymértékben gátolja annak hasznosítását. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal hónapok óta tárgyalásokat folytatok a terület mentesítése érdekében, hiszen a Velencei-hegység területére meghatározott védendő növény-, állat- és rovarvilágból ezen a területen semmi nem található.

A vagyonkezelésbe kapott terület idegenforgalmi hasznosításához a rendezési terv kiterjesztése szükséges, hiszen a hatályos szabályozás a területről nem rendelkezik, mivel készítésének időpontjában nem volt szó arról, hogy a Magyar Államtól bármilyen formában meg tudjuk szerezni.

Az óvoda bővítés engedélyezési terve elkészült, a hatósági eljárás folyamatban van. Az engedélyezési terv megléte minden pályázat előfeltétele, ezért ezt mindenképpen el kellett készíteni. Testületi döntésre vár a megvalósítás.

Polgárőrségünk az év közepe óta működik. Az előző képviselő testület 2006 évben 200.000.- Ft. támogatást szavazott meg a működéshez. Ebből 120.000.-Ft -ba került a cégbírósági bejegyzés bonyolítása.

Polgárőreink helytállnak, de kevesen vannak. Nem várható el, hogy községünk nyugalma és értékeink védelme érdekében 10 - 12 ember hetenként több éjszaka szolgálatot vállaljon, így

kérek mindenkit, aki erőt és indíttatást érez magában, vállaljon polgárőr szolgálatot!

Mindannyian nyugodtabban alszunk, ha tudjuk, hogy értékeinket éber szemek vigyázzák, főleg éjjel.

Nyáron pályázott Önkormányzatunk újonnan alakuló polgárőrség támogatására. A HUMÁN Családsegítő Szolgálat munkatársai dolgozták ki az anyagot, aminek alapján Nadap község a legmagasabb összeget - 540.000.- Ft.-ot - nyerte el az országban!

Probléma településünkön az átmenő járművek, különösen a nehéz járművek forgalma, főleg a gyorshajtás. Önkormányzatunk tárgyalást kezdeményez a Megyei Rendőr-főkapitánysággal telepített, időnként működő "Traffipax" elhelyezésére. Eredményéről tájékoztatom Önöket.

A Templom közi fasor pótlása megtörtént. Török mogyoró díszfák lettek elültetve, amiknek az árát a

  • Birtók család
  • Keresztes család
  • Majoros család
  • Wagner család

fizette ki. Maradt a fákból, így a játszótérre és az "erdőalja" területet határoló zöld sávba is ültetünk.

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadta a 2007. évi költségvetési koncepciót. A megszorításoknak köszönhetően költségvetésünk mintegy 30% hiányt mutat anélkül, hogy bármilyen beruházást terveztünk volna. Szigorú takarékosságra lesz szükség, legfontosabb feladatunk a hiányzó források előteremtése.

Telekadó bevezetéséről döntött a Képviselő Testület 2007. január 1-től. Azok az üres lakótelkek lesznek adókötelesek, amik a 2001-2005 évi parcellázások során alakultak ki és tulajdonosuk a mai napig nem építette be. Önkormányzatunk célja a telek alakítás és közművesítés megszervezésével az volt, hogy az új telkek beépítésével a község lélekszáma növekedjen. Mint látjuk, sok telket befektetésnek vett jelenlegi, vagy eredeti tulajdonosa, így nem érvényesült elképzelésünk, községünknek viszont bevételre van szüksége.

2007-ben is zökkenőmentes lesz a település üzemeltetése, lesz szúnyogirtás, parlagfű mentesítés és Velencei-tavi Nyári Játékok, valamint Sváb-bál. A füvet is nyíratni fogjuk, valamint, ha lesz hó az is el lesz takarítva.

Wagner Péter
Polgármester

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: